Våre tenester

hammer, white, tool-451987.jpg

Tømrar-arbeider

Lokale faglærte handtverkarar gjennomfører prosjektet trygt og enkelt!

Me har over 20 års erfaring med ulike prosjekter som leilegheiter, einebustader, hytter og garasjar. Samt rehabilitering og tilbygg til eksisterande bygg.

Energirådgjeving

Redusere straumforbruk? Rehabilitere eller oppgradere?

Start med ei energirådgjeving for å kartleggje kva som gir størst effekt. Ver trygg på at oppgraderinga skjer på rett måte!

Enova gir støtte inntil kr 5.000,- for energirådgjeving.

architecture, blueprint, floor plan-1857175.jpg

Teikning

Me tilbyr teikning av ditt prosjekt! Over 15 års erfaring med prosjektering av bustader, hytter, garasje og tilbygg.

checklist, clipboard, questionnaire-1622517.jpg

Byggjesøknad

Ein byggjesøknad kan framstå som eit skjemavelde! Me rettleiar og tek han om heile søknadsprosessen for deg. Over 15 års erfaring med små og store prosjekter.

control, work, clerk-427510.jpg

Uavhengig kontroll

Tekniske forskrifter stiller krav om uavhengig kontroll for våtrom og tetthet i nye bustader. Ta kontakt for eit tilbod om kontroll i ditt prosjekt.

housebuilding, handyman, construction site-3102356.jpg

Byggjeleiing

Byggjeprosjekt kan vere krevjande å koordinere og halde kontroll på. Me har erfaring og kompetanse på framdriftsstyring og HMS- og kvalitetskontroll.

Trykktesting (lekkasjemåling)

Tekniske forskrifter stiller krav om «lekkasjetall» for alle nybygg. Dette skal måles ved ferdigstilling, før innsending av ferdigattest i byggjesaka.

Me nyttar profesjonelt utstyr frå Retrotec (blowerdoor), og leverer rapport ihht ISO9972.

Kontakt oss!

contact, friend, icon-1293388.jpg
andre Langesæter
Dagleg leiar
960 19 747 – andre@kvammabygg.no
contact, friend, icon-1293388.jpg
Arne Johan Heggland
Driftsleiar – Byggmeister
971 35 803 – arne.johan@kvammabygg.no

Me kontaktar deg!


Nokre av våre prosjekter